Show menu

Rezultati anket

Katerih kulturnih prireditev se ob sproščanju ukrepov najbolj veselite?#
Gledaliških predstav
13%
1
Koncertov
38%
3
Otroških predstav in dogodkov
12%
1
Kino predstav
12%
1
Uličnega gledališča
0%
0
Plesnih predstav
25%
2
Drugo
0%
0
Skupaj8