Show menu

Rezultati anket

Katerih kulturnih prireditev se ob sproščanju ukrepov najbolj veselite?#
Gledaliških predstav
14%
1
Razstav
14%
1
Kino predstav
43%
3
Otroških predstav in dogodkov
0%
0
Plesnih predstav
0%
0
Koncertov
29%
2
Skupaj7