Show menu

Rezultati anket

Katerih kulturnih prireditev se ob sproščanju ukrepov najbolj veselite?#
Gledaliških predstav
19%
2
Koncertov
45%
5
Otroških predstav in dogodkov
9%
1
Kino predstav
9%
1
Uličnega gledališča
0%
0
Plesnih predstav
18%
2
Drugo
0%
0
Skupaj11