Show menu

Rezultati anket

Koliko knjig preberete letno?#
0
0%
0
do 5
50%
6
od 5 do 20
8%
1
nad 30
42%
5
Skupaj12