Skip to content
banner image

Festival Velenje

Podporno okolje za delovanje na podorčju kulture 2020

Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020

Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020 sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad (EU Skladi (eu-skladi.si)).

V okviru operacije je Festival Velenje prijavil ter pridobil sredstva za izvajanje štirih zaposlitev v sklopu projekta Razvoj novih dejavnosti in aktivnosti nove produkcije in postprodukcije javnega zavoda Festival Velenje.

Delo Danice Ograjenšek, vključene v program Manipulant III na področju kino dejavnosti, bo vezano predvsem na tehnično podporne storitve in spremljevalne kulturno-vzgojne dejavnosti in aktivnosti Kina Velenje (optimizacija tehnične opreme, priprava izobraževalnih vsebin na področju tehnične opreme kina, razvoja filma skozi zgodovino, vodenje po prostorih kina …).

Ker si želimo na Festivalu Velenje povečati stopnjo mednarodnega sodelovanja in povezovanja, bo Staša Štajnpihler, vključena na delovno mesto Strokovno programski delavec VI na področju mednarodnega sodelovanja, s svežimi idejami in pristopi pomagala pri povezovanju in kreiranju novih mednarodnih vezi in produktov s poudarkom na mednarodnem sodelovanju na vseh področjih umetnosti – na področjih vizualne kot tudi scenske, glasbene in plesne dejavnosti.

Poleg mednarodnega sodelovanja na Festivalu Velenje posebno pozornost namenjamo tudi področju kulturne vzgoje in medresorskemu povezovanju različnih praks, zato smo za to področje zasnovali delovno mesto Strokovno programski delavec VI na področju kulturne vzgoje - s poudarkom na povezovanju umetniških zvrsti in praks. Na tem delovnem mestu je zaposlena Katarina Rošer. Področje dela se bo nanašalo na pomembne spremljevalne aktivnosti, ki prispevajo k globljemu razumevanju kulturnih vsebin kot tudi k samemu poznavanju različnih umetniških zvrsti in praks - priprava tematskih ustvarjalnih delavnic, ki spremljajo lutkovne predstave, raziskovanje gledaliških poklicev in zaodrja ter priprava in izvedba kulturno-vzgojnega programa vodenja po domu kulture ter približevanju teh vsebin občinstvu. Prvi samostojni projekt osebe bo vezan na pripravo produkcije ob 60-letnici Doma kulture Velenje, ki bo povezala vsa področja delovanja Festivala Velenje (Lutkovno gledališče Velenje, Plesni teater Velenje, Projektno gledališče, Gledališče Velenje) v skupen kulturni produkt. 

Četrti program, ki smo ga zasnovali, je Organizator kulturnega programa V - s poudarkom na avdiovizualnih in intermedijskih dejavnostih, saj želimo z vizualno ustvarjalnostjo nagovoriti širok krog obiskovalcev, spodbuditi inovativno umetniško produkcijo, vzpostaviti mrežo izobraževalnih programov in delavnic za vse generacije za promocijo vizualne ustvarjalnosti ter s tem udeležencu, vključenemu v program, zagotoviti pridobivanje novih znanj na področju avdiovizualne produkcije. Zaposlena na tem delovnem mestu je Tjaša Selič.

Program izvajamo z namenom, da bodo vključene osebe pridobile mnoga specifična znanja in kompetence za delo v kulturi, razvijale bodo lastno ustvarjalnost in pridobivale organizacijske sposobnosti. Delovale bodo v okolju, v katerem bodo od blizu v nenehnem stiku s kreativnih sektorjem ter na ta način izkustveno spoznavale to področje – v konstantnem stiku s sodelavci, soustvarjalci in publiko bodo razširile svoj socialni krog, kar bo zagotovo povečalo njihove zaposlitvene možnosti ter s tem povečalo možnosti za prehod v trajno zaposlitev.