Skip to content
banner image

O nas

Dom kulture Velenje

Dom kulture Velenje je mestno stičišče kulture, namenjen izvedbi kulturnih prireditev, proslav, kino predstav, simpozijev ... Gre za avtorsko delo arhitekta Otona Gasparija, pozidano leta 1959. Objekt stoji na severozahodu Titovega trga v Velenju, moderno in izrazito geometrijsko zasnovane mestne ploščadi, ki jo prostorsko definirajo avtorsko oblikovane, moderne stavbe javnega značaja.

Objekt Doma kulture v Velenju vsekakor sodi med najkvalitetnejše, celostno zasnovane objekte povojne, moderne arhitekture v Sloveniji. Arhitekturni izraz zunanjščine in notranjščine vključno s tlorisnim konceptom ter z vsemi detajli in opremo je izrazita in dosledna moderna arhitektura petdesetih let 20. stoletja. Reprezentančnost objekta, ki jo zahteva funkcija, pa je ustvarjena predvsem z izbiro bogatih materialov in s kvalitetnim, avtorskim oblikovanjem številnih detajlov.

Dom kulture Velenje je bil razglašen za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi Kulturnega doma Velenje za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 21/2005).