Skip to content
banner image

O nas

Dejavnosti Festivala Velenje

Festival Velenje trajno in nemoteno povezuje, organizira in zagotavlja javne kulturne dobrine na področju vseh vrst kulturnih prireditev, gledaliških, glasbenih, galerijskih, vizualnih, posredniških, kongresnih, kinematografskih, sejemskih in drugih dejavnosti. V okviru svojih dejavnosti Festival organizira Pikin festival ter druge prireditve, posreduje kulturne prireditve, nudi pogoje ter spodbuja razvoj polprofesionalnih in profesionalnih dejavnosti na področju umetnosti v Mestni občini Velenje ter posreduje umetniške produkcije iz nje v ostale kraje v državi in v tujino. Festival Velenje programsko povezuje javne zavode, društva in zveze, ki so sofinancirani iz proračuna Mestne občine Velenje in sodeluje tudi z drugimi institucijami. Zavod ima v upravljanju prostore Doma kulture Velenje z dvema dvoranama, in sicer veliko (do 420 sedežev) in malo dvorano (do 100 sedežev), dvorano v Centru Nova (do 200 sedežev) ter Galerijo Velenje. Svoje prireditve pripravlja in organizira tudi v dvoranah Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje, v Vili Bianca, v Muzeju Velenje ter na različnih zunanjih prizoriščih v mestu.
V okviru zavoda delujeta Lutkovno gledališče Velenje in Plesni teater Velenje, ki vsako leto pripravita več lastnih produkcij. V sklopu Glasbenega gledališča so pripravili uspešni mladinski muzikal Čarovnik iz Oza in mladinsko glasbeno-gledališko produkcijo Aladdin. Festival je tudi organizator Pikinega festivala, največje otroške prireditve v državi; med njegove osnovne naloge pa spada tudi kino dejavnost in skrb za kino program v mestu, kjer se uspešno vključuje v mrežo art kinematografov.
Nove naloge Festivala Velenje so z reorganizacijo postale še sejemska dejavnost v mestu ter dejavnost promocije in obveščanja o prireditvah. Pripravljajo mesečne bolšje sejme, tematske sejme (spomladanski, jesenski, praznični), umetniške tržnice in poletne kulturne prireditve v Mestni občini Velenje. 
Ena osnovnih dejavnosti so tudi abonmaji, ki potekajo od oktobra do aprila vsako sezono. Vpisujejo v enajst abonmajskih ter štiri filmske. Poleg obeh gledališki abonmajev, BELEGA in ZELENEGA, je tu še MLADINSKI abonma, namenjen mladim. Ponujajo tudi dva otroška abonmaja, in sicer MINI PIKIN ABONMA in MAKSI PIKIN ABONMA. Oba glasbena abonmaja, tako ABONMA KLASIKA kot ABONMA KLUB, prinašata pester izbor vrhunskih glasbenih izvajalcev, medtem ko ABONMA OBISKI ponuja šopek najboljšega na slovenskih odrih v novi sezoni. ABONMA À LA CARTE pa je namenjen glasbenim in gledališkim ljubiteljem, ki si radi svoj program iz različnih abonmajskih ciklov oblikujejo sami. Festival Velenje ponuja še abonmajski Filmski petki in desetki za otroke in odrasle, ki so na voljo za nakup skozi celo leto.
Prostori Festivala Velenje se nahajajo v Domu kulture Velenje, ki je bil zaradi modernistične arhitekture in prvin razglašen za kulturni spomenik.

Letna poročila Festivala Velenje