Skip to content
banner image

Novice

Čebele, čebelarstvo in čmrlji v filateliji

OZN je leta 2017 na slovensko pobudo soglasno sprejel 20. maj za svetovni dan čebel. S tem se je zaključil večletni trud Čebelarske zveze Slovenije, slovenske politike in diplomacije za sprejetje tega dneva, ki je namenjen zavedanju izjemnega pomena čebel za preživetje človeka – od njih je odvisna kar tretjina vse pridelane hrane; opraševalci, med katerimi imajo čebele najpomembnejšo vlogo, pripomorejo k uspešni kmetijski proizvodnji in varnosti preskrbe s hrano, s svojim delovanjem pa ohranjajo biotsko raznovrstnost. Poleg čebel so pomembni opraševalci tudi bližnji sorodniki čmrlji.

Slovenski čebelarji na svojo avtohtono čebelo - kranjsko sivko niso navezani le zaradi tradicije, ampak se zavedajo pomena ohranjanja njene pasemske čistosti zaradi njenih izjemno pozitivnih lastnosti, kot sta krotkost in delavnost. 20. maj ima tudi sicer simbolno težo za Slovenijo, saj je za svetovni dan čebel proglašen prav rojstni dan Antona Janše, čebelarja in slikarja iz Breznice na Gorenjskem, ki je s svojimi pisnimi dognanji in praktičnim učenjem v novoustanovljeni šoli na Dunaju pod patronatom avstro-ogrske cesarice Marije Terezije utemeljil moderno čebelarstvo.

Anton Janša, Jugoslavija (spominska izdaja, 28. 9. 1973), 1 znamka, 80 par (0,80 din)

Spominska izdaja ob 200-letnici smrti. Anton Janša, slovenski slikar in čebelar,  rojen 20. maja 1734, Breznica pri Žirovnici (na Gorenjskem), umrl 13. september 1773, Dunaj.

Anton Janša je znan kot začetnik modernega čebelarstva in eden najboljših poznavalcev čebel. Akademsko izobraženi slikar je deloval kot prvi učitelj čebelarstva na dunajskem cesarskem dvoru. Kljub svojemu talentu za slikanje se je odločil za čebelarjenje, s katerim se je začel intenzivno ukvarjati leta 1769. Zaslovel je s svojimi predavanji, na katerih se je kazalo njegovo zelo natančno poznavanje čebel. V nemškem jeziku je napisal dve pomembni knjigi: Razpravo o rojenju čebel in Popolni nauk o čebelarstvu. Cesarica Marija Terezija je po njegovi smrti izdala odlok, po katerem so morali vsi čebelarski učitelji učiti po njegovih knjigah. Po njem nosi ime čebelarski muzej v Radovljici in čebelarska plemenilna postaja na koncu doline Završnice. Janšev rojstni dan je bil izbran za svetovni dan čebel.

Fauna, čebele Jugoslavije (spominska izdaja, 25. 5. 1978), 4 znamke

Apis mellifica L. (zahodna medonosna čebela); nominalna vrednost: 1,50 din

Halictus scabiosae Rossi (velika trakasta čebela iz družine znojnic); nominalna vrednost: 3,40 din

Xsilocopa violacea L. (lesna čebela); nominalna vrednost: 4,90 din

Bombus terrestris L. (temni zemeljski čmrlj); nominalna vrednost: 10,00 din

Slovenija – Evropa v malem (kulturno-etnična dediščina)

Čebelnjak,Slovenija (redna izdaja, 30. 5. 1997), 1 znamka; nominalna vrednost: 70 SIT

Čebelnjak na znamki je ena izmed okoli 30 tovrstnih rednih znamk v tolarski nominali, ki jih je pošta Slovenije izdajala od leta 1993 do 2004 na temo Slovenija – Evropa v malem, kulturno-etnična dediščina. Na celotni seriji so motivi bogate slovenske materialne etnološke kulturne dediščine in seveda ni smel izostati tipični slovenski čebelnjak.

Živalstvo – čebele, Slovenija(spominska izdaja, 23. 5. 2001), 4 znamke (mala pola/četverec)

Kranjska čebela - Apis mellifera carnica

Delavka; nominalna vrednost: 24 SIT

Matica; nominalna vrednost: 48 SIT

Troti; nominalna vrednost: 95 SIT

Čebelji roj; nominalna vrednost: 170 SIT

Panjske končnice, Slovenija (2003-2006),4 znamke, tradicionalni motivi s panjskih končnic

Ogrebanje roja(spominska izdaja, 22. 5. 2003), nominalna vrednost: 218 SIT

Mlinar in njegova žena (spominska izdaja, 21. 5. 2004), nominalna vrednost: 218 SIT

Pastir strelja na orla (spominska izdaja, 20. 5. 2005), nominalna vrednost: 221 SIT

Dekle tepe fante(spominska izdaja, 19. 5. 2006), nominalna vrednost: D  (SIT)

Živalstvo – čmrlji, Slovenija (spominska izdaja, 28. 9. 2012), 4 znamke

Veliki črno-rdeči čmrlj; nominalna vrednost: 0,40 €

Bombus lapidarius.Spada med naše večje čmrlje. Poraščen je s črnimi, na koncu zadka pa z rdečimi dlačicami. Rilček imajo srednje dolg, 10–14 mm. Družine so zelo močne, od 100 do 300 osebkov. Gnezda si matice poiščejo pod zemljo v gnezdih malih sesalcev tako na travnikih kot v gozdu. Oprašujejo prek 200 vrst rastlin, med njimi tudi veliko kulturnih, na primer sadno drevje in detelje.

Rjavi čmrlj; nominalna vrednost: 0,44 €

Bombus pascuorum. Je srednje velik čmrlj, ki je poraščen z bledo rdečerjavimi, sivočrnimi ali rumenorjavimi dlačicami. Dolžina rilčka je med 13 in 15 mm. Gnezda so srednje velika, od 60 do 150 delavk. To je naša najbolj razširjena vrsta. Gnezda si spletajo največkrat na površju v gozdu, ob grmičkih, v ptičjih gnezdih in na gospodarskih poslopjih.

Travniški čmrlj; nominalna vrednost: 0,77 €

Bombus humilis. Je manjši čmrlj, ki je poraščen s sivimi ali črnimi dlačicami, matica in samček pa lahko tudi z rjavimi. Rilček je dolg od 12 do 14 mm. V gnezdu živi lahko do okrog 100 delavk. Gnezda si gradijo na sončnih travnatih območjih. Zaradi strojne košnje so v ravninskih predelih zelo ogroženi. So tipični opraševalci sadnega drevja, grmovnic in travniških cvetlic. Pri paši na cvetju so izredno hitri, hitrejši od večine drugih čmrljev in seveda tudi od čebel.

Svetli zemeljski čmrlj(blok), nominalna vrednost: 0,92 €

Bombus lucorum. Svetli zemeljski čmrlji spadajo med naše najlepše čmrlje. Telo jim pokrivajo črne, rumene in bele dlačice. Imajo zelo kratek rilček, 8–10 mm, zato pri cvetovih z dolgim vratom pridejo do medičine tudi tako, da cvet pregriznejo pri dnu in skozi luknjico dosežejo zaželeno hrano.

Svetovni dan čebel 2018 (spominska izdaja, 25. 5. 2018)

Slovenija, Svetovni dan čebel, Kranjska sivka na cvetu; nominalna vrednost: 1,00 €

Slovenija je edina država v Evropi, ki je zakonsko zaščitila čebele. Generalna skupščina Združenih narodov je razglasila 20. maj, rojstni dan začetnika modernega čebelarstva Antona Janše (1734–1773), za svetovni dan čebel. Znamka ob prvem svetovnem dnevu čebel.