Skip to content
banner image

Medijsko središče

Sporočila za medije

10. sejem numizmatike in filatelije Numifil 2019

Festival Velenje že desetletje skrbi za zbirateljsko, filatelistično in numizmatično dogajanje v mestu, tudi z izdajo osebnih poštnih znamk in žigov. Letos bo ob tem izšla tudi maksimum karta. Na srečanju bo mogoče kupiti ali si ogledati različne zbirateljske primerke. Kot vsa pretekla leta bo tudi letos ob sejmu na voljo žig in osebna znamka (B) in nekaj starejših filatelističnih dobrin Festivala Velenje.

Ob srečanju je pri Pošti Slovenije (Pošta Velenje 3320) izšel žig z datumom srečanja. Na žigu so upodobljena stilizirana okna na vzhodni in zahodni fasadi Doma kulture Velenje. Okenske niše so nekakšen zaščitni znak in detajl stavbe, spomenika visokega modernizma in sopotnika »bauhaus« stila. Osebna znamka je izšla z motivom Doma kulture Velenje. Objekt je pod spomeniško zaščito in ga zaznamuje »klasičen« modernistični stil. Arhitekt stavbe je Oton Gaspari, sin slikarja Maksima Gasparija in učenec Jožeta Plečnika.

Na prizorišču sejma v avli velike dvorane Doma kulture bo na ogled priložnostna  filatelistična razstava na temo zbirateljstva (Numifil) in žigov Pošte Velenje, ki jo pripravljata filatelista Koroškega filatelističnega društva Jože Keber in Marjan Merkač. Na znamki je motiv Doma kulture Velenje fotografinje Ksenije Mikor, na razglednici pa fotografski motiv Mateja Vraniča – Dom kulture Velenje in Titov trg. Znamko in žig je pripravil Matjaž Šalej (Festival Velenje).

Tradicionalno srečanje v Velenju je prijeten zbirateljsko-prodajni dogodek. Vstop je za obiskovalce brezplačen, na srečanju bodo na voljo letošnje osebne znamke, ki jih lahko žigosate z veljavnim priložnostnim poštnim žigom. Za zbiralce bodo na voljo tudi kovanci, star denar in druge zbirateljske, numizmatične ter filatelistične zanimivosti.