Skip to content
banner image

Medijsko središče

Sporočila za medije

9. sejem numizmatikov in filatelistov Numifil 2018, Velenje

V soboto, 27. oktobra 2018, bo v preddverju Doma kulture Velenje od 9. do 13. ure potekalo 9. srečanje Numifil. Sejem zbiralcev denarja znamk, in razglednic (NUMI-zmatika, FIL-atelija) sodi med tradicionalno sejemsko ponudbo Velenja. Sejem bo tokrat (prvič) v preddverju Doma kulture Velenje. Festival Velenje vsa leta skrbi za filatelistično in numizmatično dogajanje v mestu, tudi z izdajo osebnih poštnih znamk in žigov. Na srečanju je mogoče kupiti ali si ogledati različne zbirateljske primerke. Kot vsa pretekla leta je tudi letos ob sejmu na voljo žig in osebna znamka (B) in nekaj starejših filatelističnih dobrin Festivala Velenje,. 
Ob srečanju je pri Pošti Slovenije (Pošta Velenje 3320) izšel žig z datumom srečanja, izšla je osebna znamka z motivom arhitekturnega presežka industrijske dediščine, ki letos obležuje 90 let, tako imenovane Stare (velenjske) elektrarne na Starem jašku Škale – ob današnjem Muzeju premogovništva Slovenije. Na osebni poštni znamki je upodobljena Stara elektrarna iz današnjih dni. Na žigu je silhueta Stare elektrarne.

Fotografija na znamki je iz fotoarhiva Premogovnika Velenje, na kuverti pa motiv z razglednice iz leta 1935, ki jo hrani Muzej Velenje.

Na Pošti Velenje stojita dva filatelistična panoja na temo Filatelistična srečanja in razstave, ki jih je v sodelovanju s Pošto Slovenije in s Koroškim filatelističnim društvom pripravil filatelist Jože Keber. Znamko in žig je pripravil Matjaž Šalej (Festival Velenje). V avli Doma kulture Velenje je na priložnostni filatelistični razstavi na ogled živalstvo in rastlinstvo Slovenije na znamkah. 

Tradicionalno srečanje v Velenju je prijeten zbirateljsko-prodajni dogodek. Vstop je za obiskovalce brezplačen, na srečanju bodo na voljo letošnje osebne znamke Stare elektrarne, ki jih lahko žigosate z veljavnim priložnostnim poštnim žigom. Za zbiralce bodo na voljo tudi kovanci, star denar in druge zbirateljske, numizmatične ter filatelistične zanimivosti.

Več informacij: Matjaž Šalej, Festival Velenje, 03/898 25 72, 031 443 033, matjaz.salej@festival-velenje.si, www.festival-velenje.si