Skip to content
banner image

O nas

Poslanstvo in vizija Festivala Velenje

Poslanstvo

Mestna občina Velenje je za izvajanje javne službe na različnih področjih kulture leta 2008 ustanovila javni zavod Festival Velenje. V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Festival Velenje je zapisano, da le-ta povezuje, organizira in zagotavlja javne kulturne dobrine na področju vseh vrst kulturnih prireditev, gledaliških, glasbenih, vizualnih, posredniških, kongresnih, sejemskih in drugih dejavnosti, poleg tega organizira še Pikin festival, nudi pogoje za razvoj polprofesionalnih in profesionalnih dejavnosti na področju umetnosti ter skrbi za posredovanje domače umetniške produkcije v druge kraje.

Seveda pa je poslanstvo zavoda še bistveno širše. Festival Velenje je institucija, ki se ne ukvarja zgolj s kulturo, temveč posega tudi na področja drugih prireditvenih dejavnosti, kulturnega turizma, promocije … Posebno pozornost zavod namenja kulturni vzgoji in razvija nove produkte, s katerimi dviguje kvaliteto bivanja v mestu.

Osnovno poslanstvo zavoda pa je približevanje kakovostnih kulturnih dobrin uporabnikom.

Vizija

Festival Velenje bo nadgrajeval vlogo osrednje mestne kulturne institucije, ki povezuje in usklajuje prireditveno dejavnost v mestu. Kulturno ponudbo in cilje delovanja bo oblikoval skladno z nacionalnim in lokalnim programom kulture in pri tem težil k doseganje večje dostopnosti kulturnih dobrin, optimizaciji poslovanja in razvoju kvalitetnih kulturnih produktov. Lastno produkcijo bo usmerjal v otroške programe in načrtno pomagal razvijati naziv mesta, prijaznega otrokom in družinam tudi na področju kulture. Razvil bo kakovostne produkte kulturne vzgoje in jih povezal s festivalskimi platformami, v katere bo umestil tudi elemente kulturnega turizma. Festival Velenje bo še nadgradil pomen lastne blagovne znamke, uveljavljene v celotnem slovenskem prostoru in tudi širše.