Festival Velenje

Podporno okolje za delovanje na področju kulture

Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020

V sklopu projekta Razvoj novih dejavnosti in aktivnosti nove produkcije in postprodukcije javnega zavoda Festival Velenje je Festival Velenje sredstva za izvajanje dejavnosti pridobil preko razpisa Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020, ki sta ga sofinancirala Republika Slovenija in Evropski socialni sklad (EU Skladi (eu-skladi.si)).

 Preko programa in operacije smo zasnovali štiri samostojne programe, vezane na štiri različna področja dela javnega zavoda: na področje kino dejavnosti, mednarodnega sodelovanja, povezovanja umetniških zvrsti in praks ter na področje avdiovizualnih in intermedijskih dejavnosti. Za vsakega udeleženca smo pripravili samostojen program dela, v katerega se je lahko kreativno vključil in s tem tvorno prispeval tako k razvoju določenega področja v zavodu (s svežimi in neobremenjenimi pogledi in idejami) kot tudi k lastnemu razvoju. Vsi udeleženci so bili po uvajalnem obdobju aktivno vključeni v procese dela zavoda ter izzvani, da glede na svoje področje samostojno zastavijo in izvedejo posamezne spremljevalne projekte, s katerimi so ob podpori mentorjev pridobili vsa potrebna znanja in kompetence, da so od začetka do konca pripravili in izpeljali samostojen kulturen produkt s ciljem dviga zavesti o pomenu kulture.

Ciljna skupina so bile brezposelne osebe (tudi nad 50 let in dolgotrajno brezposelni) in osebe v postopku izgubljanja zaposlitve. Dodano vrednost in obojestransko zadovoljstvo smo dosegli s smiselno načrtovanimi aktivnostmi, realno zasnovanimi glede na program zavoda ter kadrovske in prostorske zmožnosti organizacije.

Vse štiri kandidate smo na Festivalu Velenje v okviru projekta Razvoj novih dejavnosti in aktivnosti kulturne produkcije in postprodukcije javnega zavoda Festival Velenje zaposlili s 1. 6. 2020.

Delo prve kandidatke je bilo usmerjeno v ustvarjanje in pripravo novih vsebin na področju avdiovizualne in intermedijske dejavnosti, saj so bile te dejavnosti do sedaj na Festivalu Velenje slabše podprte. Dana platforma nam je v letošnjem in lanskem letu, ko so bile kulturne institucije v večini zaprte ali omejene z upoštevanjem vseh zdravstvenih ukrepov, omogočila, da ostanemo v stiku z našimi uporabniki ter jim ponudimo alternativne in inovativne kulturne vsebine. Posebej velja izpostaviti njeno delo na treh samostojnih projektih – priprava in izvedba kino dejavnosti v sklopu Pikinega festivala, dokumentarni film ob praznovanju 60-letnice Doma kulture Velenje ter priprava in izvedba posebnega filmsko-vzgojnega projekta za najmlajše. Omeniti velja tudi vse ostale avdiovizualne vsebine, ki jih je pripravila – s sklopi video delavnic, ki jih je v celoti zastavila in izvedla sama, je razširila našo ponudbo kulturno-vzgojnih vsebin za vse naše uporabnike.

Delo druge kandidatke je bilo osredotočeno na razvijanje novih projektov na področju mednarodnega sodelovanja in povezovanja, saj so dejavnosti in aktivnosti Festivala Velenje močno orientirane v razvijanje mednarodnih sodelovanj z različnimi akterji. Ta del naših dejavnosti smo si želeli še okrepiti ter aktivneje vstopiti v mednarodni kulturni prostor. Verjamejo, da je medkulturni dialog v jeziku umetnosti nujno potreben, saj z izmenjavo dobrih praks širi kulturno ponudbo, prinaša nova znanja in izkušnje vsem sodelujočim ter izobražuje in vzgaja občinstvo. Njeno delo je bilo vezano predvsem na povečanje mednarodnih produkcij in post-produkcij v povezavi z mednarodnim plesnim projektom Balkan Dance Project. Tu je sodelovala pri kreiranju in pripravi treh različnih plesnih predstav – Se spomniš spomina, Svi marš na ples in Grand hotel.

Tretja kandidatka je bila med 1. 6. 2020 in 31. 5. 2021 na Festivalu Velenje zaposlena kot Strokovno programski delavec VI na področju kulturne vzgoje - s poudarkom na povezovanju umetniških zvrsti in praks. Njeno področje dela se je nanašalo na pomembne aktivnosti, ki prispevajo h globljemu razumevanju kulturnih vsebin kot tudi k samemu poznavanju različnih umetniških zvrsti in praks. Njen prvi samostojni projekt je bila priprava in izvedba gostovanja lutkovno-igranih predstav Lutkovnega gledališča Velenje po krajevnih skupnostih - cikel Leteče lutke. Projekt je bil izveden in sprejet nad pričakovanji, zato smo ga umestili v stalni program Poletnih kulturnih prireditev v Velenju in ga bomo v poletnih mesecih izvedli tudi letos. Sledilo je snovanje in izvedba produkcije ob 60-letnici Doma kulture Velenje, ki je povezala vsa področja delovanja Festivala Velenje (Lutkovno gledališče Velenje, Plesni teater Velenje, Projektno gledališče, Gledališče Velenje) v skupni kulturni produkt.

Program smo izvajali z namenom, da bodo vključene osebe pridobile mnoga specifična znanja in kompetence za delo v kulturi, razvile lastno ustvarjalnost in pridobile organizacijske sposobnosti. Delovale so v okolju, v katerem so bile od blizu v nenehnem stiku s kreativnih sektorjem ter na ta način izkustveno spoznavale to področje – v konstantnem stiku s sodelavci, soustvarjalci in publiko so razširile svoj socialni krog, kar je zagotovo povečalo njihove zaposlitvene možnosti ter s tem povečalo njihove možnosti za prehod v trajno zaposlitev.

Četrta kandidatka je bila v Kinu Velenje, ki deluje pod okriljem Festivala Velenje, zaposlena kot Manipulant III na področju kino dejavnosti. Njeno delo je bilo vezano predvsem na tehnično podporne storitve in spremljevalne kulturno-vzgojne dejavnosti in aktivnosti Kina Velenje. Ker posebno pozornost namenjamo programom filmske vzgoje za vse generacije, je bilo njeno delo vezano tudi na pripravo novih kulturno-vzgojnih projektov. Priprava in izvedba projekta Spoznajmo kino je nadgradila vsebine Kina Velenje in na Pikinem festivalu, največjem kulturno-vzgojnem festivalu za otroke, doprinesla k kvalitetni vzgojni ponudbi, ki je bila pri občinstvu odlično sprejeta. Projekt vodenja otrok in mladine po prostorih kina pred predstavami – prikaz zakulisnega dogajanja v kinu s tehnične perspektive je izvedla samozavestno, ga z lastnimi idejami kreativno nadgradila in ga po končani izvedbi začela razvijati v nov projekt, imenovan Razvojna pot predvajanja filmskih predstav.

Program izvajamo z namenom, da bodo vključene osebe pridobile mnoga specifična znanja in kompetence za delo v kulturi, razvijale bodo lastno ustvarjalnost in pridobivale organizacijske sposobnosti. Delovale bodo v okolju, v katerem bodo od blizu v nenehnem stiku s kreativnih sektorjem ter na ta način izkustveno spoznavale to področje – v konstantnem stiku s sodelavci, soustvarjalci in publiko bodo razširile svoj socialni krog, kar bo zagotovo povečalo njihove zaposlitvene možnosti ter s tem povečalo možnosti za prehod v trajno zaposlitev.

Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2020 sofinancirata Republika Slovenija in Evropski socialni sklad (EU Skladi (eu-skladi.si)).