Show menu

Rezultati anket

Katerih kulturnih prireditev se ob sproščanju ukrepov najbolj veselite?#
Gledaliških predstav
18%
2
Razstav
9%
1
Kino predstav
27%
3
Otroških predstav in dogodkov
0%
0
Plesnih predstav
0%
0
Koncertov
46%
5
Skupaj11