Show menu

Rezultati anket

Katerih kulturnih prireditev se ob sproščanju ukrepov najbolj veselite?#
Gledaliških predstav
17%
2
Razstav
8%
1
Kino predstav
25%
3
Otroških predstav in dogodkov
0%
0
Plesnih predstav
8%
1
Koncertov
42%
5
Skupaj12