Show menu

Rezultati anket

Katerih kulturnih prireditev se ob sproščanju ukrepov najbolj veselite?#
Gledaliških predstav
25%
2
Razstav
12%
1
Kino predstav
38%
3
Otroških predstav in dogodkov
0%
0
Plesnih predstav
0%
0
Koncertov
25%
2
Skupaj8