Splošno

Organi zavoda

Direktorica javnega zavoda Festival Velenje

Barbara POKORNY
direktorica

T: 03/898 25 71

Svet javnega zavoda Festival Velenje

Nada ZAVOLOVŠEK HUDARIN
predsednica

Irma MEHIĆ
Dimitrij AMON


Zvone HRANJEC

Davorin ŠTORGELJ

Strokovni svet javnega zavoda Festival Velenje

Tatjana VIDMAR
predsednica
Ana GODEC

Neža JOVAN
 
Rajmund VALCL
Uršula MENIH DOKL

Milena KOREN BOŽIČEK

Sebastjan KUKOVEC
Jana FLEGO

Matej MRAZ