Skip to content
banner image

Medijsko središče

Sporočila za medije

Osmi sejem numizmatikov in filatelistov Numifil 2017, Velenje

V soboto, 28. oktobra 2017, bo v dvorani Centra Nova v Velenju od 9. do 13. ure potekalo 8. srečanje Numifil. Numizmatičen, filatelističen in kartofilski sejem sodi med tradicionalno sejemsko ponudbo Velenja. Festival Velenje vsa leta skrbi za filatelistično in numizmatično dogajanje v mestu, tudi z izdajo osebnih poštnih znamk in žigov, za Numifil pa so pripravil znamko in poštni žig, ki bosta na voljo na sejmu.
Na srečanju bo tudi tokrat mogoče kupiti ali si ogledati različne zbirateljske primerke. Kot vsa pretekla leta je ob letošnjem 8. Numifilu na voljo žig in osebna znamka (A) in nekaj starejših filatelističnih dobrin Festivala Velenje. 

Raznolika ponudba udeležencev bo zajemala numizmatične in filatelistične primerke in zbirateljske pripomočke. Ob srečanju je pri Pošti Velenje izšel žig z datumom srečanja, izšla je osebna znamka z motivom arhitekturnega bisera iz 60 let, tako imenovanega Kristlovega bloka, arhitekta Stanka Kristla (nekdanjega profesorja in rednega člana SAZU).

Stanko Kristl je eden izmed najpomembnejših slovenskih arhitektov modernistov, hkrati pa je pomemben tudi kot teoretik, pisec analitičnih študij in kritik. Vrednost in pomen njegove arhitekture je slovenska družba zaznala že zgodaj in mu leta 1964 podelila nagrado Prešernovega sklada za trgovsko-stanovanjski blok v Velenju (na letošnji osebni znamki), leta 1970 Prešernovo nagrado za šolo dr. Franceta Prešerna v Kranju, za DTS-objekte UKC v Ljubljani pa leta 1976 Župančičevo nagrado. Leta 2009 je prejel dve nagradi za življenjsko delo - Plečnikovo medaljo in Trendovo nagrado. Na letošnjem poštnem žigu z dne 28. 10. 2017, izdanem pri pošti 3320 Velenje, so upodobljeni stilizirani (betonski) elementi (detajli) s Kristlovega bloka. Na osebni poštni znamki pa je pogled na trgovsko-stanovanjski blok. Fotografija na znamki je iz fotoarhiva Muzeja Velenje, avtorja Ljubana Naraksa, na kuverti pa fotografija neznanega avtorja.

Na Pošti Velenje že dva tedna stojita dva filatelistična panoja na temo živalstva (favna). Razstavo na Pošti Velenje je v sodelovanju s Pošto Slovenije in s Koroškim filatelističnim društvom pripravil filatelist Jože Keber. Znamko in žig pa sta pripravila Matjaž Šalej in Peter Žagar. Na žigu je motiv arhiterkturnega detajla s Kristlovega bloka.

Sejem Numifil bo potekal v dvorani Centra Nova Velenje, nad mestno Knjižnico Velenje. Tradicionalno srečanje v Velenju je prijeten zbirateljsko-prodajni dogodek. Vstop je za obiskovalce brezplačen, na srečanju pa bodo na voljo letošnje osebne znamke Kristlovega bloka, ki jih lahko žigosate z veljavnim poštnim žigom. Za zbiralce bodo na voljo tudi kovanci, star denar in druge zbirateljske numizmatične ter filatelistične zanimivosti. 

Več informacij: Matjaž Šalej, Festival Velenje, 03/898 25 72, info@festival-velenje.si, www.festival-velenje.si