Skip to content
banner image

Se spomniš spomina

  • Festival Velenje, Tanzelarija Sarajevo in Organizacija za afirmacijo baleta in sodobnega plesa v BIH - Živimo balet
  • 60

Se spomniš spomina

Ustvarjalca plesnega diptiha Se Spomniš spomina Daša Grgič (Slovenija - Italija) in Ognjen Vučinić (Hrvaška) sta tokrat iskala skupno kulturno dediščino, navdih pa sta črpala iz nacionalnih tradicionalnih plesov, pisnega in ustnega izročila, glasbe, tradicionalnih plesov in obrti.

Prvi del v koreografiji Daše Grgič  nosi naslov »Plenir” - to je dragocena košara, s katero so za preživetje v težkih preteklih časih izjemne primorske žene hodile v Trst prodajat kmečke pridelke. Njihove zgodbe in spomini so navdih za krajšo koreografijo, ki se prepleta med gibom in pričevanjem. Mlekarice, Šavrinke, Kruharice so še vedno prisotne v kolektivni zavesti domačinov; zaslužijo si vso našo pozornost, saj so nenadomestljiv del naše dediščine. Drugi del diptiha Ognjena Vučinića pa ima naslov Kamniti korak (Korak kameni). V njem Vučinić tradicionalni narodni ples Nemo kolo prevede v izraz modernega plesa. Le malo tradicionalnih kultur pozna ples brez glasbene spremljave, zato je nemo kolo našega širšega prostora zasluženo del nesnovne svetovne kulturne dediščine. In čeprav ples nima glasbene spremljave, se da v njem marsikaj slišati.
Premiera: 29. 9. 2021

Koreografija:Daša Grgič (Plenir) in Ognjen Vučinić (Korak kameni)
Plesalci:Mojca Majcen in Luka Ostrež (Slo); Zulejha Kećo, Branko Mitrović (BiH) in Jakša Filipovac (Srb)
Produkcija:Festival Velenje, Tanzelarija Sarajevo in Organizacija za afirmacijo baleta in sodobnega plesa v BIH - Živimo balet
Projekt so podprli:Ministrstvo za kulturo RS, Evropski socialni sklad, Ministarstvo kulture in medijev Republike Hrvaške, Iportunus mreža, MO Velenje in MO Celje
Nazaj