Skip to content
banner image

Festival Velenje

Kulturna vzgoja

Lutkovno gledališče
Plesni teater
Gledališče Velenje
Projektno gledališče
Kulturna vzgoja

Kulturna vzgoja

Festival Velenje skrbi za celoten pregled, preplet in skupno promocijo vseh kulturno-vzgojnih programov. Na podlagi tradicije v Velenju posebno pozornost namenjamo temu področju, ga nadgrajujemo, ciljno usmerjamo in razširjamo na vse generacije. Izboljšujemo dostopnost do javnih kulturnih dobrin in s tem vključujemo občinstvo, ki ga sicer ne dosegamo.  Kulturno vzgojo vzpostavljamo na vseh umetniških ter drugih področjih: uprizoritvene umetnosti (projekti Plesnega teatra ter Lutkovnega gledališča Velenje, abonmaji za otroke, mladino in odrasle, ulična gledališča …); vizualne umetnosti (vodstva po razstavah ter razne vzgojno-izobraževalne delavnice v Galeriji Velenje, razstave na prostem …), glasbene umetnosti (priprava in izvedba koncertov, koncertnih ciklusov ter glasbenih in glasbeno scenskih produkcij …), filmski projekti in avdiovizualne umetnosti (projekt Kinozaver, pogovori z režiserji ter filmskimi ekipami) ... Festival Velenje je prav tako organizator Pikinega festivala, enega največjih kulturno-vzgojnih projektov v Sloveniji, ki vsem generacijam nudi kulturno vzgojo ter izobraževanje, ki ju združuje z zabavo.

Več o strategiji, ciljih ter programih kulturne vzgoje si lahko ogledate v Lokalnem programu kulture 2022-2028.

KINOZAVER

Festival Velenje - Kino Velenje ob podpori Urada za družbene dejavnosti Mestne občine Velenje in Slovenskega filmskega centra pripravlja kulturno-vzgojni projekt Kinozaver za celotno najstarejšo generacijo Vrtca Velenje. Program praktično in teoretično igrivo popeljale udeležence skozi vse faze filmske produkcije, postprodukcije in reprodukcije.

Predšolski otroci so zasičeni z avdiovizualnimi vsebinami. Projekt Kinozaver odstira procese prepoznavanja filmskih izraznih sredstev in s tem zmanjšuje možnost manipuliranja skozi avdiovizualne vsebine ter vodi do večje senzibilnosti in osveščenosti pri sprejemanju avdiovizualnega ter izboljšane sposobnosti prepoznavanja kakovostnih vsebin.

Kulturno-vzgojni projekt zajema več faz: pripravo pedagoških gradiv za vzgojitelje, brezplačen obisk Kina Velenje z ogledom in analizo treh animiranih filmov iz slovenske filmske zakladnice in spoznavanje filmskih izraznih sredstev. Obisku kina sledi tematsko ustvarjanje v vseh enotah Vrtca Velenje in delavnica »stop motion« tehnike animiranja. Nastale likovne izdelke si otroci v družbi staršev in vzgojiteljev lahko ogledajo na zaključni slovesnosti v Kinu Velenje.

FILMSKI KULTURNI DAN

Skupaj z učenci zadnje tirade osnovne šole se poglobimo v skrivnosti filma in poletimo v svet AV ustvarjalnosti!
K sodelovanju povabimo strokovnjake, kot sta Marko Mandič in Jako Šuligoj. Skupaj pripravimo video vsebine o filmski ustvarjalnosti in dodamo praktični del - filmske vaje, ki sproščeno in temeljito vodijo po poteh AV produkcije.

Film zajema, prepleta in združuje cel spekter ustvarjalnih praks. Široko popularna in posebej vplivna filmska umetnost je v šolskih kurikulumih še vedno predstavljena pomanjkljivo. Sposobnost branja, mišljenja in razumevanja naracije AV medijev je izrazito pomemben steber medijske pismenosti, ki je osnova družbene osveščenosti in aktivnega državljanstva. Mladostniki zajeten del svojega časa namenjajo konzumaciji in produkciji raznorodnih medijskih vsebin. Znanja in veščine s področij kreacije sporočil in zgodb v elektronskih medijih dandanes predstavljajo pomemben gradnik osebnega napredka in samopodobe. Vedno je vredno napredovati in kaj novega spoznati. Razsežnosti filmskega sveta ponujajo toliko lepega in privlačnega, da vsakdo v njih zlahka najde svojo zvezdo. Za ali pred kamero. Ali pa zgolj ob ogledu katere od neštetih kakovostnih vsebin, ki nas obdajajo in bolj ali manj agresivno nagovarjajo ali pa se nam skrivajo nekje daleč oziroma tik pred nosom.

Kulturni dan, ki spodbuja skupinsko ustvarjanje in neguje avtorsko individualnost najstnic in najstnikov. Premišljeno strukturiran in privlačen program postreže z obilico novih spoznanj o skrivnostih medija gibljivih slik in uvede v praktično rabo veščin, ki vsakogar privedejo do takojšnjega opaznega napredka pri opazovanju in premisleku sveta okrog sebe ter snovanju in produkciji nadaljnjih stvaritev s področja AV ustvarjalnosti.

GLEDALIŠKA ŠOLA

V tedenskih srečanjih se udeleženci najprej seznanijo z osnovnimi prvinami gledališke igre. Mentor na pogladi svojih dolgoletnih izkušenj, tako v gledališki igri kot v režiji, z otroki obravnava in spoznava elemente gledališke igre, improvizacije, retorike in odrskega giba. Posebno pozornost posveča dejstvu, da v gledališču pridobimo na samozavesti, saj se naučimo obvladati in uporabljati svoj glas ter govorni aparat, jasno in glasno spregovoriti v množici in tudi ozaveščati svoje telo. Raziskovalna materija, ki jo gledališka šola obravnavala, se izoblikuje s pomočjo improvizacijskih elementov. Ti se bodo v interakciji udeležencev prelevili v zgodbo, ta pa z mentorjevimi režijskimi in dramaturškimi posegi dobi končno podobo v gledališki produkciji, ki jo udeleženci ob koncu gledališke šole v obliki scenskega dela predstavili javnosti na odru Doma kulture Velenje.

PIKIN FESTIVAL

Kulturna vzgoja je vodilo programskega dela Pikinega festivala. Skrbno izbrane gledališke, plesne, lutkovne in glasbene predstave vsem obiskovalcem zagotavljajo kvalitetno in žanrsko raznoliko vsebino. Številni strokovnjaki so prepričani, da je kultura vzniknila iz igre, zato se na festivalu najraje učimo tako, da resne vsebine podajamo preko igrivih pristopov.

Priporočamo, da si program vašega obiska na festivalu skrojite po svoje in si iz nabora številnih aktivnosti izberete predvsem tiste, ki ustrezajo vašim željam ter pričakovanjem. Zavedamo se, da je čas obiska organizirane skupine natančno odmerjen, zato dober urnik zagotavlja odličen izkoristek obiska in najbolj razgibano doživetje festivala. Ob prijavi skupine bomo skupaj sestavili želen urnik izbranih dejavnosti, ki bo v največji meri ustrezal starostni skupini vaših otrok. Ves čas obiska festivala bo skupino spremljala Pika vodička, ki bo poskrbela za vse potrebno.

Šolskim in vrtčevskim skupinam priporočamo obisk večje scenske gledališke ali plesne predstave na Pikinem ali na Tomaževem odru, ki mu lahko dodate obisk zunanjih tematskih sklopov, športnih poligonov ter interaktivnih kotičkov. V številnih ustvarjalnih kotičkih si bodo otroci lahko izdelali izdelke, ki jih odnesejo v šolo ali domov, poleg teh pa je na festivalu tudi veliko takšnih aktivnosti, v katerih se otrok preko raziskovanja uči, rezultat pa je doživetje in učenje preko izkušnje.

Prizorišča festivala so povezana s posebej označenimi potmi in kažipoti, da se lahko skupine varno gibljejo. Lokacije različnih aktivnosti so zelo blizu, zato tudi za najmlajše otroke dolžina poti ne bo prezahtevna in bodo lahko obiskali vsa prizorišča. Tudi gibalno ovirane osebe lahko obiščejo vsa prizorišča Pikinega festivala.

Za več informacij obiščite spletno stran Pikinega festivala.