Skip to content
banner image

23. 07. 2024 od 16:30 do 19:30, travnik pri Domu kulture Velenje

Torkove igrarije: Kamišibaj pod krošnjami dreves

banner image

Dogodki

Kamišibaj, na videz enostavna forma v malem okvirčku in ob njem, je specifična umetnost, ki vsebuje različne umetniške zvrsti: literarno, likovno, gledališko, filmsko … Blizu je tudi risanemu filmu in stripu. Vse to kamišibaj vsebuje, a ni nič od tega.
Tokrat si boste lahko izdelali svoj kamišibaj pod mentorstvom Boštjana Odra, izkušenega kamišibajkarja.
V primeru dežja bodo Torkove igrarije odpadle.