Ideogram fotoaparata

Festival VelenjeO FESTIVALU VELENJEZgodovinski pregled doma kulture Velenje


Zgodovinski pregled doma kulture Velenje

Dom kulture Velenje

Arhitekt Oton Gaspari, 1959

Dediščina, predlagan v strategiji RS za spomenik državnega pomena

Osnovni volumen je zasnovan izrazito usmerjeno, nanj pa se pripenja še nekaj manjših. Z vstopno fasado se objekt odpira na glavni trg, kjer igra fasada vlogo perspektivične slikarsko oblikovane kulise. S severno, izrazno anonimno administrativno fasado, se odpira proti potoku. Kvalitetno oblikovani sta še stranski stopnišči in grafika stranskih fasad. Varuje se celota (vir: Evidenca in valorizacija objektov slovenske moderne arhitekture med leti 1945-70). Relief na pročelju je delo akademskega kiparja Stojana Batiča.
 
Leta 2003 je Mestna občina Velenje obnovo Doma kulture Velenje prijavila na razpis Ministrstva RS za kulturo. Ministrstvo je iz dopolnilnih sredstev za občine odobrilo 20 % delež sofinanciranja investicije "Prenova Doma kulture Velenje".

V letu 2003 smo za Dom kulture Velenje uredili investicijsko in projektno dokumentacijo, v letu 2004 pa smo pričeli s I. fazo obnove Doma kulture Velenje, ki je zajemala menjavo napušča, stenskih oblog pročelja, vitražnih sten z vhodom, sanacijo stranskih stopnišč, podesta pred vhodom, strehe nad upravnim delom, elektroinstalacijska dela in razsvetljavo.
V letu 2005 se je pričela II. faza obnove Doma kulture Velenje, ki zajema gradbena, obrtniška dela in inštalacije ter avdiotehniko in tehnologijo. II. faza obnove objekta se nadaljuje v letu 2006. Zaradi dodatnih del, ki niso bila predvidena (zamenjava celotnega ostrešja nad odrom, dvorano in avlo Doma kulture), je vrednost investicije ocenjena na 866.257.000,00 SIT.

Obnova doma kulture se je zaključila in 29. novembra 2006, natanko 46 let kasneje je bil osrednji velenjski kulturni hram zopet odprt.

 
Izdelava spletnih strani: AV studio