Ideogram fotoaparata

Festival VelenjeO FESTIVALU VELENJEDom kulture Velenje - arhitekturna dediščina


Dom kulture Velenje - arhitekturna dediščina

Kulturni dom Velenje je mestni dom kulture, namenjen izvedbi kulturnih prireditev, proslav, kinopredstav, simpozijev ... Gre za avtorsko delo arhitekta Otona Gasparija, pozidano leta 1959. Objekt stoji na severozahodu Titovega trga v Velenju, moderno in izrazit geometrijsko zasnovane mestne ploščadi, ki jo prostorsko definirajo avtorsko oblikovane, moderne stavbe javnega  značaja.

Objekt Kulturnega doma v Velenju vsekakor sodi med najkvalitetnejše, celostno zasnovane objekte povojne, moderne arhitekture v Slovenji. Arhitekturni izraz zunanjščine in notranjščine vključno s tlorisnim konceptom ter z vsemi detajli in opremo, je izrazita in dosledna moderna arhitektura petdesetih let 20. stoletja. Reprezentančnost objekta, ki jo zahteva funkcija, pa je ustvarjena predvsem z izbiro bogatih materialov in s kvalitetnim, avtorskim oblikovanjem številnih detajlov.

Kulturni dom Velenje je bil razglašen za kulturni spomenik z Odlokom o razglasitvi Kulturnega doma Velenje za kulturni spomenik lokalnega pomena na območju Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 21/2005).

Predstavitev Doma kulture Velenje

 
Izdelava spletnih strani: AV studio